En hållbar förändring året runt!

- din hälsa och välmående är din största tillgång! Hur bevarar du den?

Lär dig nya hälso- och välmåenderutiner och skapa positiva förändringar i alla områden i ditt liv. 

Få mer klarhet, energi och glädje! 

Även om jag jobbar med lycka och hälsa har jag egna utmaningar i vardagen. Varför? För att jag är bara en människa som känner, upplever, gör saker och misslyckas med saker. Men du undrar kanske - är inte det lika bra att skita i det då om man ändå får jobba och lösa problem och känna obehag eller smärta?

Mitt svar är enkelt - NEJ! SLUTA ALDRIG ATT JOBBA MED DIG SJÄLV oavsett hur du mår fysiskt eller psykiskt! Varför? För att när du jobbar med dig själv, när du satsar på din egen hälsa och välmående, när du aktivt, kontinuerligt och medvetet satsar på dig själv blir du 1000x bättre på att hantera dom situationerna som uppstår i ditt liv.


Du kan tänka att - du kan falla utan skydd eller använda fallskydd ifall du faller. Chansen är 1000x större att du överlever med ett fallskydd på dig.

Idag vill jag ge dig chansen att skaffa dig ett fallskydd så du kan bygga en bra grund för din mentala, fysiska och emotionella hälsa.


Med hjälp av "En hållbar förändring" kommer du att göra enkla men hållbara och positiva förändringar året runt!


"En hållbar förändring året runt" är som en stor verktygslåda som kommer att hjälp med tex. 
- Fokusera mer på ditt eget välmående
- Skapa nya hälsorutiner
- Minska stressen i vardagen 
- Hålla dig motiverad
- Ändra på gamla och införa nya välmåendesrutiner/vanor 
- Utveckla och utmana dig själv, dina sanningar och begränsningar 


"En hållbar förändring året runt" pågår under ett helt år för att hjälpa dig att bevara och stärka din både mentala, emotionella och fysiska hälsa. 

Hälsokorten skickas ut en gång i veckan i ett helt år från och med den dagen du bestämt dig att vara med.

Om du någon gång har tänkt dig att jobba eller samarbeta med mig så är detta det allra billigaste och enklaste sättet.

Kom med i "En hållbar förändring året runt"  och upplev en positiv förvandling i ditt liv och din hälsa! 

Klicka här!